Спеціальність 072 – ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Чому Фінанси, банківська справа та страхування:

Фінанси – це не просто про цифри. Це – аналітичне, логічне, креативне мислення. Це престижна професія вчора, сьогодні, завтра.

Фахівці сфери фінансів є компетентними у питаннях, зумовлених:

 • - застосуванням сучасних фінансових методів та важелів у сфері державних фінансів, а також спрямованих на ефективне використання фінансових ресурсів суб’єктів підприємницької діяльності з метою покращення їх фінансового стану;
 • - розвитком функціонуванням банківської системи й здійсненням різноманітних банківських операцій та послуг;
 • - актуалізацією особистого та майнового страхування й страхування відповідальності, а також перестрахування з урахуванням як вітчизняного, так і зарубіжного досвіду.

Що вивчають:

Студенти спеціальності одержують значний обсяг фундаментальних та професійних знань, та практичних навичок в сфері фінансів, банківської справи та страхування. Особлива увага приділяється вивченню фінансового ринку і світових трендів; DATA & DIGITAL технологій; методик фінансової безпеки і аналітики; BLOCKCHAIN та криптовалюти; фінансового консалтингу.

Освітня програма «ІТ-фінанси, трейдинг, ринок криптовалют та блокчейн»

Орієнтована на здобуття студентами знань та навичок у сфері управління фінансовими потоками суб’єктів господарювання різноманітних форм власності й видів економічної діяльності. Навчання за даною програмою забезпечує підготовку фахівців, здатних самостійно приймати ефективні рішення щодо управління фінансами суб’єктів підприємництва та формує фінансистів сучасної генерації, які наділені не лише теоретичними знаннями у сфері фінансів, банківської справи та страхування, а й розуміються на функціонуванні ринку криптовалют, міжнародного фінансового ринку, особливостях роботи професійних трейдерів.

Програмою передбачене вивчання основних принципів біржової торгівлі; формуються знання з розробки методики торгових систем; надаються необхідні практичні навички з проведення оцінки бізнесу, забезпеченні його фінансово-економічної безпеки; ризик-менеджменту; захисту підприємств від рейдерства та недружніх поглинань, розвитку відносин з інвесторами;. надаються необхідні знання з новітніх технологій управління інформаційними потоками банківських та інших фінансових структур в умовах здійснення міжнародних операцій та ін.

Освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування»

Спрямована на підготовку високопрофесійних фахівців з управління фінансами, здатних на основі сформованих компетентностей, ефективно управляти суб’єктами господарювання для досягнення їх конкурентної переваги в умовах високої динаміки ділового середовища. Саме такі фахівці володіють методологією та інструментальним апаратом:

 • - аналізу і прогнозування фінансового стану емітентів корпоративних прав;
 • - визначення оптимального складу активів та джерел їх формування;
 • - оцінки інвестиційних проектів, вартості компанії та ймовірності банкрутства;
 • - управління фінансами за участі фінансових посередників і функціонування ринку фінансових послуг;
 • - управління фінансовими ризиками;
 • - раціонального формування й використання потенціалу страхових компаній та гармонізації фінансових інтересів споживачів страхових послуг, власників і персоналу компаній;
 • - роботи з новітніми інформаційними системами фінансового менеджменту;
 • - ефективного управління фінансовими ресурсами і контролю за їх використанням.

Карʼєрна реалізація:

керівники фінансових, бухгалтерських, економічних підрозділів; менеджери у фінансовій діяльності, у сфері грошового посередництва, у сфері фінансового лізингу, у сфері надання кредитів, у сфері страхування життя та заощаджень, у сфері пенсійного страхування, трейдер на ринку криптовалют, фінансових ринках; економіст з фінансової роботи, економіст-аналітик, аудитор; аналітик з питань фінансово-економічної безпеки; професіонал з депозитарної діяльності, професіонал з корпоративного управління, професіонал з торгівлі цінними паперами, професіонал з управління активами; державний службовець в органах податкової, контрольно-ревізійної служби, державного казначейства; фахівець податкової та контрольно-ревізійної служб, фінансових, банківських, бюджетних установ. головний державний інспектор, у Пенсійному фонді, банківських установах, страхових компаніях; асистент, викладач вищого навчального закладу; учитель середнього навчально-виховного закладу; науковий співробітник.

Подати заявку

Заповніть форму та представник зв'яжеться з Вами найближчим часом